Aplikacija ­­Seaman ima sljedeće izvještaje:

  • Seaman by rank,vessel, engine – izvješće prikazuje pomorce sa njihovim kvalifikacijama: rangom, vrtom plovila i  vrstom motora
  • Seaman by Company – izvješće prikazuje pomorce po kompanijama na kojima su ukrcani
  • Seamen on Ship – izvješće prikazuje pomorce i na kojim su brodovima ukrcani
  • Application for Employment – izvještaj na kojem se prikazuje pomorac sa svim osobnim podacima, slikom pomorca, kontakt podacima, certifikatima i edukaciji. Izvještaj može biti sa osnovnim podacima i detaljniji izvještaj koji uključuje i radno iskustvo pomorca.

Svi izvješaji mogu se ispisivati (printati), prikazivati na ekranu, prikazivati u Wordu ili u PDF formatu.

Skip to content