Informacijski podsustav Financijsko poslovanje omogućava evidenciju i obradu financijskih dokumenata unutar poduzeća. Sastoji se od sedam osnovnih funkcijskih cjelina: protokol, blagajna, knjiga obveza i potraživanja, kamate i tužbe, glavna knjiga,  planiranje i analiza te likvidiranje.

1.1. Glavna knjiga

Glavna knjiga je poslovna knjiga koja služi za bilježenje poslovnih promjena na odgovarajućim računima putem temeljnica. Knjiženje u glavnoj knjizi vrši se automatskim prijenosom računovodstvenih podataka iz pomoćnih knjiga po unaprijed zadanim predlošcima za knjiženje.

Iz glavne se knjige dobivaju sljedeća izvješća: Dnevnik, Pregled stanja računa, Bilanca, Pregled otvorenih stavki…

Razrada ulaznih faktura

 

Slika: Razrada ulaznih faktura

Razrada putnog nalogaSlika: Razrada putnog naloga

1.2. Obveze i potraživanja

Obveze i potraživanja je pomoćna knjiga u kojoj se evidentiraju i zatvaraju ulazne i izlazne fakture, uplate i isplate, te porezne stavke i kredite. Osigurava kronološko vezivanje, te kompenziranje izlaznih faktura s ulaznima (kompenzacije i cesije). Omogućava izradu naloga za prijenos koji se šalju FINA-i putem obrasca ili magnetskog medija. Za jednu ili više izlaznih faktura može se definirati sredstvo osiguranja plaćanja kao što je ček, akceptni nalog ili mjenica.

Slika Virman

 Slika: Virman

OiP - Kompenzacija-cesija

Slika: Kompenzacija / Cesija

Slika: Plaćanje fakture putem Internet bankarstva kroz formiranje naloga za plaćanje te pripadajućih virmana

1.3 Blagajna

Blagajna se vodi isključivo preko dva dokumenta: uplatnice i isplatnice. Razlikuje četrii vrste blagajničkih knjiga: Blagajničko izvješće, Knjiga čekova te Knjiga kartica I Knjiga potvrda. Zbog definiranog blagajničkog minimuma i maksimuma kontrolira se kretanje novca (samo isplatnica pologa utrška smije uzrokovati negativan saldo blagajne). Blagajna se zadužuje gotovinom, čekovima, karticom, potvrdom i uplatom na račun.

Promet blagajne

 Slika: Promet blagajne

Blagajnicko izvjesce za prodavaonicu

Slika: Blagajničko izvješće za prodavaonicu

1.4. Kamate i tužbe

Kamate i tužbe koriste se za izračunavanje zateznih kamata na sve vezane i nevezane račune. Omogućen je i slobodni obračun kamata. Za neplaćene izlazne fakture kreira tužbe.

 

1.5. Protokol

Modul služi za unos i ažuriranje i pregled podataka o dokumentu protokola. Omogućava praćenje ‘života’ dokumenta koji je stigao u protokol.

 

1.6. Plan i analiza

Modul omogućava izradu financijskog plana, praćenje i analizu izvršenja plana i praćenje poslovanja s poslovnim partnerima. Kroz ovaj modul korisnik smostalno kreira izvješća kao što su  Bilanca i Račun dobiti i gubitka i sl.

 

1.7. Likvidiranje

Modul omogućava likvidiranje, pregled i razlikvidiranje ulaznih faktura, izlaznih faktura, poreznih dokumenata, carinskih deklaracija, rata kredita, uplatnica/isplatnica blagajne, tečajnih razlika i tužbi.

 

1.8. Izrada XML datoteka

Izrada xml datoteka omogućava automatsko  plaćanje faktura putem Internet bankarstva.

Povezivanje s sustavom ePorezne putem XML datoteke

 Slika: Povezivanje s sustavom ePorezne putem XML datoteke

1.9. Priprema za JOPPD

Dodatna  mogućnost  pregleda svih podataka  koji će ući  u JOPPD obrazac iz blagajničkih isplatnica, putnih naloga i virmana na jednom  mjestu , njihovo ažuriranje (izmjena, dopuna)  ukoliko je to potrebno.

 

1.10. Import računa

Import računa je aplikacija koja omogućava povezivanje s drugim sustavima i dobavljačima te prijenos  njihovih računa.

Skip to content