Robno/materijalno poslovanje kao vrlo složeni podsustav dijeli se na više cjelina koje se međusobno isprepliću.

Šifrarnici robe namijenjeni su unosu i ažuriranju podataka o artiklima i skladištima.

Komadne i financijske analize kao i izdavanje računa te ostale financijske obrade dokumenata vrše se pomoću modula Analiza i funkcije.

Nabava, Prodaja i Robno poslovanje obrađuju poslovne promjene vezane uz promet roba i bilježe rezultate u podsustavu Financijsko poslovanje.

Materijalno poslovanje i Sitan inventar zadovoljavaju procese obrade i prometa materijala i pripadajućih usluga – od rada hotelske kuhinje, do proizvoljno definirane industrijske proizvodnje. Back Office obuhvaća definiranje parametara maloprodajnih kasa te razna izvješća.

Primka domaće robe

Modul omogućava unos, pregled i ažuriranje primki. Nakon unosa dobavljača i pripadajućeg ugovora definiranog u modulima nabave olakšan je unos artikala, cijena, rabata i zavisnih troškova. Podržane su i funkcionalnosti učitavanje stavki narudžbe u primku.

Povratnica domaće robe

Modul omogućava unos, pregled i ažuriranje povratnica dobavljačima. Nakon unosa dobavljača i pripadajućeg ugovora definiranog u modulima nabave  olakšan je unos artikala, cijena, rabata i zavisnih troškova. Podržane su i funkcionalnosti pretvaranja primke u povratnicu dobavljaču.

Zapisnik o kalu

Uz zapisnik o kalu kao izravna posljedica izrade inventure na skladištu podržana je i funkcionalnost generiranja kala od zadnje inventure.

Izdatnica materijala

Modul omogućava unos, pregled i ažuriranje izdatnica materijala na mjesto troška. Nakon unosa skladišta i datuma dokumenta potrebno je odabrati pripadajuća mjesto troška i/ili organizacijsku jedinicu/djelatnika na koje se izdatnica knjiži.

Skip to content