Putni nalog

Ovaj modul omogućava unos i ažuriranje podataka o putnom nalogu, putnom računu i izvješću. Sastoji se od pet kartica:

  • Putni nalog
  • Putni nalog – tablica
  • Putni račun
  • Putni račun – tablica
  • Izvješće

2. slika

Promet blagajne

Ovaj modul omogućava unos i ažuriranje blagajničkog izvješća gotovinske blagajne s pripadajućim stavkama (uplatama / isplatama). Broj gotovinskih blagajni unutar jednog pravnog subjekta nije ograničen. Novo blagajničko izvješće za svaku gotovinsku blagajnu generira se zaključenjem prethodnog izvješća. U novo blagajničko izvješće prenosi se tekući saldo blagajne.

Nakon zaključenja blagajničkog izvješća moguće je prebaciti sve porezne stavke s izvješća u poreznu knjigu.
Kroz ovaj modul vrši se i prebacivanje čekova i kartica iz blagajne gotovine (ako je u blagajni definiran pojedinačan unos čekova i kartica) u knjigu čekova, odnosno u knjigu kartica – generiranjem zbirne isplatnice čekova, odnosno kartica.

Generiranje temeljnice

Glavna knjiga je poslovna knjiga koja služi za bilježenje poslovnih promjena na odgovarajućim računima putem temeljnica.

Knjiženja u glavnoj knjizi Sustava mogu se vršiti na sljedeće načine:

  • automatskim prijenosom likvidiranih (ujedno i kontiranih) dokumenata iz pomoćnih knjiga (robno knjigovodstvo i pomoćne financijske knjige – KOP, Blagajna),
  • automatskom razdiobom po zadanom ključu razdiobe s jednog MT/MP na više njih,
  • izravnim unosom poslovne promjene u temeljnicu od strane financijskog knjigovođe (opća temeljnica).

Skip to content