Plaće i kadrovska evidencija je podsustav koji vodi evidenciju svih zaposlenih u poduzeću, te vrši obračun plaća po zadanim parametrima obračuna, a u ovisnosti o evidenciji radnog vremena u zadanom periodu. Podsustav je formiran tako da se može prilagoditi raznim obračunima u ovisnosti o potrebama poduzeća. Zakonske propise u potpunosti podržava i omogućava ispis svih potrebnih dokumenata i rekapitulacija.

 

1.1. Kadrovska evidencija

Pravilnik o godisnjem odmoru na temelju kojeg se zaposlenicima automatski generiraju dani godisnjeg odmora te se upisuju u kadrovsku evidenciju

Slika: Pravilnik o godišnjem odmoru na temelju kojeg se zaposlenicima automatski generiraju dani godišnjeg odmora te se upisuju u kadrovsku evidenciju

Automatski ispis rjesenja o godisnjem odmoru u Wordu

Slika: Automatski ispis rješenja o godišnjem odmoru u Wordu

Automatsko generiranje prijevoza (pokaz, rute prijevoza)

Slika: Automatsko generiranje prijevoza (pokaz, rute prijevoza)

1.2. Obračun plaća

Aplikacija Obračun plaća obuhvaća niz složenih modula tipa unosa evidencije kadrova, unosa korekcija, stimulacija i kredita, generiranja dodataka i virmana, čije pravilno popunjavanje i generiranje prethodi svakom obračunu koji se također pokreće iz ove aplikacije. Tu je i mnoštvo izvješća vezanih za sami obračun kao i sve nabrojane tipove modula.

Obracun place za vise vrsta fondova sati

 

Slika: Obračun plaće za više vrsta fondova sati

Obracun placa za vise vrsta isplata unutar mjesecnog obracuna

Slika: Obračun plaća za više vrsta isplata unutar mjesečnog obračuna

Slika: Automatski prijenos rezultata obračuna plaća na temeljnicu u Glavnu knjigu, Izvješće Knjiženje plaća

Modul Porezno izravnanje godisnji obracun poreza i prireza

Slika: Modul Porezno izravnanje – godišnji obračun poreza i prireza

Evidencija radnog vremena

Slika: Evidencija radnog vremena

Skip to content