Robno/materijalno poslovanje sadrži logističke module koji osiguravaju upravljanje i praćenje procesa od kreiranja matičnih slogova preko nabave i zaprimanja roba na zalihe, maloprodaje, veleprodaje  i distribucije, proizvodnje.

 

  • Šifrarnici robe predstavljaju skup modula u kojima se unose i ažuriraju matični podaci zajednički za sve logističke module (grupe roba i usluga, artikli, barkodovi, skladišta i prodavaonice, vidovi prodaje,..)
  • Nabava predstavlja skupinu modula koji omogućavaju unos ugovora sa dobavljačima, cjenika dobavljača, akcija dobavljača. Također sadrži napredne funkcije za kreiranje narudžbenica po nekoliko ključeva bitnih za upravljanje lancem opskrbe (nabava do minimalnih zaliha, nabava po realiziranom prometu, ambulantna nabava,…)
  • Prodaja predstavlja skupinu modula koji omogućavaju unos ugovora sa kupcima, veleprodajnih i maloprodajnih cjenika, akcija u veleprodaji i maloprodaji, unos kataloških cjenika, upravljanje sezonskim sniženjima i rasprodajama. Podržane su funkcionalnosti izrade predračuna, rezervacija, isporuka i fakturiranja
  • Robno  poslovanje čini skup modula koji omogućavaju zaprimanje i skladištenje robe, izradu svih skladišnih dokumenata od primki, otpremnica, zapisnika o rashodu, inventura,…
  • Materijalno poslovanje čini skup modula koji sadrže izdatnice, radne naloge i zaprimanje gotovih proizvoda na skladište.
  • Analiza i funkcije čini skupina modula u kojima se definiraju ključevi knjiženja robnih dokumenata i njihov prijenos u Glavnu knjigu, rekapitulacije dokumenata, analize poslovanja,…
  • POS Back Office čini skup modula kojima se upravlja lancem maloprodaje od definiranja broja pckasa, načina plaćanja i veza sa bankovnim POS terminalima do preuzimanja prometa maloprodaje i razduživanja prodavaonica za prodanu robu

 

1.1. Šifrarnici robe

Šifrarnici robe namijenjeni su unosu i ažuriranju podataka o artiklima i skladištima.

Sifrarnik artikal

 Slika: Šifrarnik Artikal

Izvjesce Popis artikala

Slika: Izvješće Popis artikala

1.2. Analize i funkcije

Analize iz robnog poslovanja koje sadrže rekapitulacije po dobavljačima i kupcima, promet po skladištima, rekapitulacije servisnih listova…, omogućavaju poslovodstvu stvarni uvid u poslovanje, a samim tim i kontrolu nad poslovanjem.

 

1.3. Prodaja

Modul Prodaja sadrži predračune, avanse, ugovore, te pruža mogućnost izdavanja računa za jednu ili više otpremnica. Izdavanje računa je automatizirano, na način da uzima u obzir sve prethodno neiskorištene avanse i račune za avans.

Ugovorima se reguliraju načini prodaje robe, primjerice definiranje rabata, definiranje načina isporuke, zateznih kamata…

 

 

Ispis deklaracija i labela za artikle

Slika: Ispis deklaracija i labela za artikle

1.4. Nabava

Narudžbenice, ugovori i cjenici dobavljača sadržani su u modulu Nabava. Narudžbenice se generiraju na osnovu upisanih zahtjevnica.

Ambulantna nabava - generiranje stavki za nabavu od dobavljaca

 Slika: Ambulantna nabava generiranje stavki za nabavu od dobavljača

Ugovor s dobavljacem

Slika: Ugovor s dobavljačem

1.5. Robno poslovanje

Cilj podsustava Robno poslovanje je obrada svih poslovnih transakcija vezanih uz robu. Pomoću ovih funkcija vrši se automatski prijenos svih poslovnih promjena ili događaja u glavnu knjigu, koja je izravno povezana s knjigom ulaznih i izlaznih faktura.

 Slika: Primka – domaća roba

Slika: Izvješće – Lager lista

1.6. Materijalno poslovanje i proizvodnja

Evidentiranje materijala, vođeno izdatnicama i povratnicama materijala, sadržano je u podsustavu Robno/Materijalno poslovanje.

U sustav se podaci unose samo jednom, dostupni su svima koji učestvuju u njihovoj obradi, a preglednost  informacija znatno olakšava posao financijske službe.

Sustav omogućava planiranje proizvodnje povezivanjem poslova, te proračunom trajanja pojedinih radnih zadataka,  prema nekom unaprijed zadanom parametru.

 

1.7. Sitni inventar

Dokument Stavljanje sitnog inventara u upotrebi se koristi za skidanje postojećeg sitnog inventara sa skladišta i stavljanje istog na mjesto troška.

Prezaduženje sitnog inventara je dokument kojim je moguće prebaciti zaduženi materijal s jednog mjesta troška na drugo.

Modul Rashod sitnog inventara služi za kreiranje i ažuriranje dokumenta o rashodu sitnog materijala.

 

1.8. POS Back Office

POS Back Office je podsustav koji služi za povezivanje i kontrolu maloprodajnog i veleprodajnog prometa s PC kasa, i ostatka Sustava (robno-materijalnog i financijskog).

POS Back Office popis kasa

Slika: POS Back Office – popis kasa

POS BO Zakljucak dana

Slika: POS BO – Zaključak dana

Slika: Sustav plus – Zaprimljeni i prodani artikli

Skip to content