Zahvaljujući velikoj količini funkcionalnosti i tehnološkoj arhitekturi rješenja, Sustav ERP ® karakteriziraju:

  • Brza implementacija rješenja- Zahvaljujući tehnološkoj arhitekturi i iskustvu naših djelatnika, implementacija i pokretanje Sustava provodi se u kratkom vremenskom roku uz minimalno ometanje redovnog rada klijenta
  • Bolji povrat investicije- Bolji povrat investicije korisnika rezultat je brzog poboljšanja poslovnih procesa uvođenjem rješenja Sustav ERP ®.
  • Integracija procesa i podataka- Osnovni podaci vezani uz poslovni događaj unose se u Sustav ERP ® samo jednom, nakon čega su ti podaci dostupni svima koji su uključeni u obradu tog poslovnog događaja (procesa) za analizu i izvještavanje. U potpunosti podržava rad centralne lokacije i udaljenih objekata pa su informacije o trenutnom stanju robe i prometa ažurne u realnom vremenu.
  • Modularnost i prilagodljivost- Rješenje je prilagodljivo promjenama u poslovnim procesima i organizacijskim strukturama. Također, ovisno o potrebama klijenta moguće je implementirati samo pojedine module kao cjelovite funkcionalne cjeline sa pripadajućim sučeljima.
  • Skalabilnost i strukturiranost – Sustav ERP ®  vam omogućava neograničeni rast poslovanja. Funkcionalnost i učinkovitost rješenja je neovisna o promjeni broja korisnika, količine podataka, broja transakcija i količine poslovnih procesa.
  • Sigurnost i povezivost – Zaštita podataka od neželjenih i neovlaštenih intervencija spada među najvažnije zahtjeve na poslovni informacijski Sustav ERP ®. Osnova zaštite su posebno razvijene funkcije sigurnosti na nivou dostupnosti podataka pojedinim sudionicima u poslovnom procesu. Dodatni faktor zaštite od neovlaštenog pristupa podacima je i sama tehnološka struktura na Microsoft platformi.
Saznajte više
Skip to content