Plaće i kadrovska evidencija je podsustav koji vodi evidenciju svih zaposlenih u poduzeću i vrši obračun plaća po zadanim parametrima obračuna, a u ovisnosti o evidenciji radnog vremena u zadanom periodu.

Podsustav je formiran tako da se može prilagoditi raznim obračunima u ovisnosti o potrebama poduzeća. Zakonske propise u potpunosti podržava i omogućava ispis svih potrebnih dokumenata i rekapitulacija.

Kadrovska evidencija

Slika 1: Pregled svih dostupnih šifrarnika


Slika 2:  Svi dostupni podaci o zaposlenicima: opći podaci, podaci o stručnoj spremi, podaci o zaposlenju i podaci potrebni za obračun plaće


Slika 3: Mogućnost vođenja dodatnih podataka o radniku


Slika 4: Popis svih izvješća koje je moguće dobiti

Obračun plaće

Aplikacija Obračun plaća obuhvaća niz složenih modula tipa unosa evidencije kadrova, unosa korekcija, stimulacija i kredita, generiranja dodataka i virmana, čije pravilno popunjavanje i generiranje prethodi svakom obračunu koji se također pokreće iz ove aplikacije. Tu je i mnoštvo izvješća vezanih za sami obračun kao i sve nabrojane tipove modula.

Slika 1: Mjesečna evidencija zaposlenika. Mjesto za unos prisutnosti i svih drugih  parametra za obračun  zaposlenika.


Slika 2: Maska za obračun plaće


Slika 3: Popis svih izvješća vezanih uz obračun plaće


Slika 4: Sva potrebna mjesečna i godišnja izvješća vezana za obračun plaće


Slika 5: Mogućnost prebacivanja obračuna u modul Financijsko


Slika 6: Mogućnost izrade Konačnog obračuna na kraju godine

Skip to content