Dugotrajna imovina namijenjena je vođenju knjigovodstva dugotrajne imovine i sitnog inventara sa svim specifičnostima za profitne organizacije.

Podsustav evidentira podatke o svim promjenama vrijednosti i količine osnovnih sredstava. Isto tako, program dokumentima tipa prezaduženja omogućuje praćenje kretanja sredstva (sitnog inventara i osnovnog sredstva) po lokacijama i organizacijskim jedinicama. Automatizirano je financijsko knjiženje svih promjena na osnovnim sredstvima.

Inventura je podržana bar kod čitačem za sva sredstva koja su identificirana bar kodom.

Automatski prijenos u GK dokumenata osnovnog sredstva

Slika: Automatski prijenos u GK dokumenata osnovnog sredstva

Automatsko kontiranja sredstava DI

Slika: Automatsko kontiranja sredstava DI

Obracun amortizacije

Slika: Obračun amortizacije

Pracenje statusa osnovnog sredstva

Slika: Praćenje statusa osnovnog sredstva

Izvjesce kartica osnovnog sredstva

Slika: Izvješće kartica osnovnog sredstva

Skip to content