Sustav ERP ® je programsko rješenje za upravljanje cjelokupnim poslovanjem malih, srednjih i velikih trgovačkih, uslužnih i proizvodnih poduzeća.

U svakom trenutku pruža uvid u sve ključne informacije neophodne za kvalitetno poslovno odlučivanje i planiranje resursa kako bi se tvrtka brže odazvala izazovima i prihvatila nove mogućnosti na tržištu te povećala svoju produktivnost.

Svi moduli Sustav ERP ® rješenja su potpuno integrirani, te osiguravaju potpunu pokrivenost svih relevantnih poslovnih procesa financija i računovodstva, kao i primjenu najbolje poslovne prakse koja je rezultat dugogodišnjeg iskustva i aktivnog rada sa korisnicima.

Sustav ERP ® se razvija i unaprjeđuje koristeći procesni pristup koji u središte pozornosti stavlja korisnika i njegove poslovne potrebe, a programsko rješenje se prilagođava tim potrebama. To omogućava da se podatci unose samo jednom, a zatim su raspoloživi u svim modulima Sustav ERP ® rješenja. Programske funkcionalnosti prate logički slijed poslovnih aktivnosti, a integriranost modula omogućava veliki broj automatskih knjiženja što značajno skraćuje trajanje procesa, dok je izvještavanje potpuno prilagođeno potrebama korisnika.

Procesni pristup značajno skraćuje vrijeme reakcije na sve promjene u poslovnom okruženju i zakonskoj regulativi te omogućava da sve zakonske izmjene i korisnički zahtjevi budu implementirani u Sustav ERP ® i raspoloživi korisniku u najkraćem mogućem roku.

Saznajte više
Skip to content