Aplikacija „Seaman“ je aplikacija za vođenje evidencije o pomorcima, odnosno za kreiranje baze pomoraca s kojima agencija raspolaže u svojoj bazi podataka.

Aplikacija omogućuje sistematizaciju podataka o pomorcima na način da se iz baze podataka mogu pretraživati pomorci prema različitim kriterijima kako bi se ponudili kompaniji ovisno o zahtjevima za određenim radnim mjestom ili kako bi se dobilo evidenciju koji su pomorci ukrcani na konkretnu kompaniju (po kompanijama i po brodovima). Pretraživanje se može vršiti prema svim parametrima evidencije o pomorcima.

Također, u aplikaciju se unose podaci o kompanijama i brodovima (grupa plovila, vrsta motora i sl.) s kojima agencija za ukrcaj pomoraca surađuje, odnosno na koje su ukrcani pomorci iz baze podataka.

Saznajte više
Skip to content